නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමියගෙන්

 

 

ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය  සුමේධා ජී. ජයසේන

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යංශයේ නව වෙබ් අඩවිය වන www.msdw.gov.lk සඳහා මාගේ උණුසුම් සුභ පැතුම් ප්‍රථමයෙන්ම එක් කරමි.

නවීන තාක්ෂණයත් සමඟ නුතන ලෝකයේ තොරතුරු හුවමාරුව ඉතා වේගවත් වී තිබේ. මුළු ලෝකයම මේ වන විට එක් පැත්තකින් ගම්මානයක් තරමටම කේන්ද්‍රගත වී තිබෙන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ නවීනත්වයත් සමගිනි. ඒ සදහා වෙබ් අඩවි මගින් අති විශාල තොරතුරු ජාලයක් අන්තර්ජාලයට එක්කරයි. මේ අනුව තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යංශය නව වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කරමින් අන්තර්ජාලය හරහා ලෝකයට අවතිර්ණවීම ඉතා වැදගත්වේ.

වනජීවී සම්පත, විසිතුරු මල් වර්ග, විවිධ ගස් හා පැළැටිවර්ග පරිසරය සමග රැකගැනීම අප සියලුමදෙනාගේම වගකීමකි. එය අනාගතය වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුත්තකි. එම මහඟු කර්යය සිදුකරණු ලබන ආයතන ගණනාවක් මෙන්ම අතිවිශිෂ්ඨ සේවාවක් ඉටුකරණු ලබන කාර්යය මණ්ඩලයක් අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති ආයතනවල සේවය කරයි.

මෙම ස්වාභාවික සම්පත් රැකගැනීමේ දී කරනු ලබන මෙහෙයන් හා එම සම්පත්වල වටිනාකම් ඇතුළු විවිධ තොරතුරු , ඡායාරූප , වීඩියෝපට අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබාගැනීමට පුළුවනි. එම තොරතුරු පාසල් දරුවන්ට, සරසවි සිසුන්ට, ජනතාවට මෙන්ම විදේශිය රටවල සංචාරකයින්ටද ඉතා වැදගත් වනු නොඅනුමානය.

රට වෙනුවෙන් මහඟු කර්තවයක් සිදුකිරීමට තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවියට හැකිවේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි.

 

සුමේධා ජී. ජයසේන (පා.ම)

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය