ශ්‍රී ලංකා වනජීවී භාරය

 

 

අරමුණු 

 • ශ්‍රී ලංකාවේ  ස්වාභාවික උරුමයන්හි පාරිසරික හා ආර්ථික අගයන් ආරක්ෂා  කිරීම හා වර්ධනය කිරීම
 • වනජීවී හා පාරිසරික අධ්‍යාපනික කටයුතු ප්‍රචලිත කිරීම
 • ශ්‍රී ලංකාවේ  වනජීවී  සංරක්ෂණ කටයුතු සඳහා සහාය වීම
 • සංරක්ෂිත කලාප ආශ්‍රිතව ප්‍රජා සංවර්ධන කටයුතු සදහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම
 • වනජීවී/ පාරිසරික නීති අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රචලිත කිරීම
 • පාරිසරික සංචාරක පහසුකම්, සන්නිවේදන කාර්යභාරයන්  පවත්වාගෙන යාම හා සංවිධානය කිරීම
 • ශ්‍රී ලංකාවේ  ස්වාභාවික හා සංස්කෘතික අගයන් පිළිබද ජාතික හා ජාත්‍යන්තර අවබෝධය වැඩිදියුණු කිරීම 

පරිපාලනය

වනජීවී භාරය පාලනය කරනු ලබන්නේ සාමාජිකයන් 10  දෙනෙකුගෙන් යුත් භාරකාර මණ්ඩලයක් මගිනි.  මෙහි සංයුතිය  වනුයේ  වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිල වශයෙන් සභාපති  වශයෙන්ද,  වනජීවී විෂය භාර  අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා, වන සංරක්ෂණ ජනරාල්,  මුදල් අමාත්‍යාංශ නියෝජිත, ලංකා සංචාරක මණ්ඩල නියෝජිත,  මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නියෝජිත, රාජ්‍ය නොවන ආයතන නියෝජිතයන් දෙදෙනෙකු හා පෞද්ගලික ව්‍යාපාරික අංශයෙන් දෙදෙනෙකු වශයෙනි.

වනජීවී භාරයේ ආදායම් මාර්ග

 • වනජීවී භාරය සිය සියලු කාර්යයන්  සදහා ආදායම් ඉපයීම කළ යුතු වේ.  මේ සදහා දැනට ප්‍රධාන ආදයම් මාර්ග 4ක් හදුනාගෙන ඇත.  
 • අරමුදල් ආයෝජනය.
 • රන්දෙණිගල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ  පහසුකම් කුලියට දීම.
 • පාරිසරික සංචාරක කටයුතු.
 • අලෙවි කටයුතු  (සන්නිවේදන භාණ්ඩ ආදිය).
 • සංරක්ෂණ සේවාවන් වර්ධනය කිරීම වනජීවී භාරයෙහි වාර්ෂික ආදායම් වර්ධනය සමග බැඳී පවතී.

වනජීවී භාරයේ  වැඩසටහන් හා සේවාවන්

වනජීවී භාරය  තම වාර්ෂික ආදායමෙන් 50%ක් පමණ විවිධ වූ සංරක්ෂණ සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා වැය කරනු ලබයි.  

 • ප්‍රජා අධ්‍යාපන වැඩසටහන් 

මේ යටතේ ජංගම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, වැඩමුළු, ගවේෂණ චාරිකා, එක්දින දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුඵ, තෙදින නේවාසික ගවේෂණ චාරිකා හා සයමාසික වනජීවී සංරක්ෂණ සහතික පත්‍ර පාඨමාලා ආදිය ඇතුළත් වේ.  මෙයට අමතරව විවිධ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ද වනජීවී භාරය මගින් සංවිධානය කෙරේ.

 • පාසල්  අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් හා පාරිසරික කටයුතු

මෙම වැඩසටහන වනජීවී භාරයෙහි ප්‍රමුඛ වැඩසටහනකි. ඉතා වැදගත් ජෛව විවිධත්ව වටිනාකමකින් යුත් වනජීවී කලාප ආශ්‍රිත පාසල් සඳහා මෙහිදී ප්‍රමුඛත්වය ලබා දී ඇත.  වනජීවී කලාප අවට ඇති පාසල්වල ක්‍රියාකාරී  ගුරුවරුන් හා සිසුන් කණ්ඩායම් ඒකරාශී කරමින් ඔවුන්ගේ මූලික සහභාගීත්වය හා සැලසුම් කිරීම් යටතේ  කෙටිකාලීන ක්‍රියාවන් ඉගෙනීමේ සැලසුම් හරහා මෙම වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලබයි.

 • ප්‍රජා සංවිධාන ශක්තීන් දියුණු කිරීම

වනජීවී  ආරක්ෂිත කලාප තුළ හා  අවට ප්‍රජාවගේ  සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය අරමුණු කරගත් සමාජානුයෝජනය දියුණු කිරීම මෙම ක්‍රියාකාරකම් වලට ඇතුළත් වේ.  

 • පර්යේෂණ කටයුතු

මේ යටතේ අදාළ ක්ෂේත්‍රයන් තුළ විවිධ මට්ටමේ පර්යේෂණ කටයුතු සදහා සහය ලබාදීම.  විශේෂයෙන්ම විශ්ව විද්‍යාල මට්ටමේ උපාධි අපේක්ෂක, පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂක, පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා සහය වීම හා උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා ව්‍යාපෘති කටයුතු වලට සහය වීම සිදු කෙරේ.

 • සන්නිවේදන හා ප්‍රවෘත්ති අංශ ව්‍යාපෘතිය

වනජීවී භාරයෙහි අලෙවිසැල්හි ප්‍රකාශන කාර්යාංශය, ප්‍රදර්ශන අංශය හා සම්බන්ධ කාර්යයන් මීට ඇතුළත් වේ.  දැනට වනජීවී භාරය මගින් තොරතුරු සන්නිවේදනය හා අලෙවි මධ්‍යස්ථාන 7 ක් ඉතා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.