නවතම පුවත්


2019 CITIES සමුළුවට තිරසර සංවර්ධන හා වනජිවී අමාත්‍යාංශය සුදානම්
2019 වර්ෂයේ පැවැත්වීමට නියමිත 2019 CITES  සමුළුවට තම අමාත්‍යංශයේ සුදානම් බව තිරසර…

ඇමති නියෝගයෙන් පෙරහැර කටයුතු සඳහා පින්නවලින් අලි ලබා දෙයි.
පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ සිටින අලි 05 හා ඇතෙකු පෙරහැර කටයුතු සඳහා පුහුණු කිරීමේ…

අමාත්‍යතුමාගේ චීන සංචාරයෙන් රටට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක්.
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා මැයි මස චීන රාජ්‍ය…

ගරු අමාත්‍ය
ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා

2015/09/07 වන දින තිරසර සංවර්ධන සහ වනජීවී අමාත්‍යවරයා ලෙස මා විසින් අභිනවයෙන් වැඩ භාර ගන්නා ලදී. තිරසාර සංවර්ධන යන විෂය පථය ශ්‍රී ලංකාවට අළුත් විෂය පද්ධතියක් වුවද...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
සුමේධා ජී.ජයසේන

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යංශයේ නව වෙබ් අඩවිය වන www.msdw.gov.lk සඳහා මාගේ උණුසුම් සුභ පැතුම් ප්‍රථමයෙන්ම එක් කරමි. ...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

ලේකම්
ආර්.එම්.ඩී.බී.මීගස්මුල්ල

2015.01.08 දින පැවැති මැතිවරණයෙන් පසු ක්‍රීඩා සහ සංචාරක අමාත්‍යාංශය යටතට පත්ව තිබූ වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය හා පොදු විනෝදාත්මක කටයුතු අමාත්‍යාංශය ...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

වනජීවී

උද්භිද උද්‍යාන

සත්වෝද්‍යාන

තිරසර සංවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකා වනජීවී භාරය

අපි හා සම්බන්ධ වන්න

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය
9 වන මහල, පළමු අදියර,
සෙත්සිරිපාය,
බත්තරමුල්ල

+94 112 887 421

info@msdw.gov.lk