නවතම පුවත්


බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශිය සභා හිඟුරුකඩුව උප කාර්යාලය හා සතිපොළ විවෘත කිරීම.
තිරසර සංවර්ධන හා වනජිවී නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය අතින් බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය…

එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශපාලන සමුළුවේ ඉහළ අවධානයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගැනීමට ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා අමාත්‍යතුමාට හැකි වේ.
එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ දේශපාලන සංසඳය (High Level Political Forum) 2017 ජූලි මස 10 දින…

අමාත්‍යතුමාගේ චීන සංචාරයෙන් රටට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක්.
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා මැයි මස චීන රාජ්‍ය…

සිංහ පැටවෙකු සිංහ රෙජිමේන්තුවට භාර දීම.
සිංහ රෙජිමේන්තුව සඳහා සිංහ පැටවෙකු භාර දීමේ උත්සවයක් පසුගිය දා ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ…

ගරු අමාත්‍ය
ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා

2015/09/07 වන දින තිරසර සංවර්ධන සහ වනජීවී අමාත්‍යවරයා ලෙස මා විසින් අභිනවයෙන් වැඩ භාර ගන්නා ලදී. තිරසාර සංවර්ධන යන විෂය පථය ශ්‍රී ලංකාවට අළුත් විෂය පද්ධතියක් වුවද...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
සුමේධා ජී.ජයසේන

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යංශයේ නව වෙබ් අඩවිය වන www.msdw.gov.lk සඳහා මාගේ උණුසුම් සුභ පැතුම් ප්‍රථමයෙන්ම එක් කරමි. ...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

ලේකම්
ආර්.එම්.ඩී.බී.මීගස්මුල්ල

2015.01.08 දින පැවැති මැතිවරණයෙන් පසු ක්‍රීඩා සහ සංචාරක අමාත්‍යාංශය යටතට පත්ව තිබූ වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය හා පොදු විනෝදාත්මක කටයුතු අමාත්‍යාංශය ...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

වනජීවී

උද්භිද උද්‍යාන

සත්වෝද්‍යාන

තිරසර සංවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකා වනජීවී භාරය

අපි හා සම්බන්ධ වන්න

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය
9 වන මහල, පළමු අදියර,
සෙත්සිරිපාය,
බත්තරමුල්ල

+94 112 887 421

info@msdw.gov.lk