නවතම පුවත්

ගරු අමාත්‍ය
ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා

2015/09/07 වන දින තිරසර සංවර්ධන සහ වනජීවී අමාත්‍යවරයා ලෙස මා විසින් අභිනවයෙන් වැඩ භාර ගන්නා ලදී. තිරසාර සංවර්ධන යන විෂය පථය ශ්‍රී ලංකාවට අළුත් විෂය පද්ධතියක් වුවද...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
සුමේධා ජී.ජයසේන

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යංශයේ නව වෙබ් අඩවිය වන www.msdw.gov.lk සඳහා මාගේ උණුසුම් සුභ පැතුම් ප්‍රථමයෙන්ම එක් කරමි. ...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

ලේකම්
ආර්.එම්.ඩී.බී.මීගස්මුල්ල

2015.01.08 දින පැවැති මැතිවරණයෙන් පසු ක්‍රීඩා සහ සංචාරක අමාත්‍යාංශය යටතට පත්ව තිබූ වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය හා පොදු විනෝදාත්මක කටයුතු අමාත්‍යාංශය ...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

වනජීවී

උද්භිද උද්‍යාන

සත්වෝද්‍යාන

තිරසර සංවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකා වනජීවී භාරය

අපි හා සම්බන්ධ වන්න

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය
9 වන මහල, පළමු අදියර,
සෙත්සිරිපාය,
බත්තරමුල්ල

+94 112 887 421

info@msdw.gov.lk