නවතම පුවත්


ලෝක ළමා දින සැමරුම් උත්සවය සුමේධා ජී. ජයසේන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේදී.
හතලිස් දහසකට අධික පිරිසක් ඔක්තොම්බර් 01 වැනි දින දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානය…

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශයට අන්තර් රාජ්‍ය සේවා නිර්මාණ තරඟාවලියේ කෙටි නාට්‍ය අංශයේ දෙවන ස්ථානය හිමිවේ.
අභ්‍යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මඟින් සංවිධානය…

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය රාත්‍රියට විවෘත කිරිම අධ්‍යාපනික මෙන්ම සත්ව මිනිස් සංහිඳියාවේ ජයග්‍රහණයක්.
බුද්ධ ශාසන,තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගරු ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා,…

එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශපාලන සමුළුවේ ඉහළ අවධානයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගැනීමට ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා අමාත්‍යතුමාට හැකි වේ.
එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ දේශපාලන සංසඳය (High Level Political Forum) 2017 ජූලි මස 10 දින…

ගරු අමාත්‍ය
ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා

2015/09/07 වන දින තිරසර සංවර්ධන සහ වනජීවී අමාත්‍යවරයා ලෙස මා විසින් අභිනවයෙන් වැඩ භාර ගන්නා ලදී. තිරසාර සංවර්ධන යන විෂය පථය ශ්‍රී ලංකාවට අළුත් විෂය පද්ධතියක් වුවද...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
සුමේධා ජී.ජයසේන

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යංශයේ නව වෙබ් අඩවිය වන www.msdw.gov.lk සඳහා මාගේ උණුසුම් සුභ පැතුම් ප්‍රථමයෙන්ම එක් කරමි. ...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

ලේකම්
ආර්.එම්.ඩී.බී.මීගස්මුල්ල

2015.01.08 දින පැවැති මැතිවරණයෙන් පසු ක්‍රීඩා සහ සංචාරක අමාත්‍යාංශය යටතට පත්ව තිබූ වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය හා පොදු විනෝදාත්මක කටයුතු අමාත්‍යාංශය ...

තවදුරටත් කියවන්න >>>

වනජීවී

උද්භිද උද්‍යාන

සත්වෝද්‍යාන

තිරසර සංවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකා වනජීවී භාරය

අපි හා සම්බන්ධ වන්න

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය
9 වන මහල, පළමු අදියර,
සෙත්සිරිපාය,
බත්තරමුල්ල

+94 112 887 421

info@msdw.gov.lk