තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශයට අන්තර් රාජ්‍ය සේවා නිර්මාණ තරඟාවලියේ කෙටි නාට්‍ය අංශයේ දෙවන ස්ථානය හිමිවේ.

අභ්‍යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මඟින් සංවිධානය කළ අන්තර් රාජ්‍ය සේවා නිර්මාණ තරඟාවලියේ සම්මාන ප්‍රදානය පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 29 වැනිදා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී අභ්‍යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉතා උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවති අතර එහි දී අන්තර් අමාත්‍යාංශ රාජ්‍ය සේවක කෙටි නාට්‍ය අංශයෙන් තරඟ කළ “සබද මේ කොළඹ” කෙටි නාට්‍ය අංශයේ දෙවන ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශයේ පුත්තලම වනජීවී සහකාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ කළමනාකරණ හා මූල්‍ය සහකාර  පාලිත ප්‍රේමකුමාර මහතා විසින් අධ්‍යක්ෂණය කළ  “සබද මේ කොළඹ” කෙටි නාට්‍ය සඳහා රංගනයෙන් පාලිත ප්‍රේමකුමාර මහතාත් (පුත්තලම වනජීවී සහකාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය), සමන් කුමාර ගමගේ මහතාත් (තැපැල් ස්ථානය - වැලිගම), විරාජ් නිරෝෂන් මහතාත්, එම්.එල්. කුමාරි මෙනවියත් (තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය) දායක වූ අතර අංග රචනයෙන් සමන්ත කුමාර ගමගේ මහතාත් (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය), රංග වින්‍යාසයෙන් සුජිත් ප්‍රියන්ත පතිරගේ මහතාත් (මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව) දායක විය. තවද මෙම නාට්‍ය වෙනුවෙන් පාලිත ප්‍රේමකුමාර මහතාට සහය නළු සම්මානයත්,  සමන් කුමාර ගමගේ මහතාට ජූරියේ විශේෂ සම්මානයත් ප්‍රදානය කරන ලදී.

මේ සම්බන්ධව නාට්‍ය කණ්ඩායම අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ තමන් ඇතුලු කණ්ඩායම විසින් ඉදිරිපත් කළ “සබද මේ කොළඹ” නාට්‍ය සඳහා දෙවන ස්ථානය හිමිවීම භාග්‍යක් සේ සලකන බවත් මේ සඳහා තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගරු ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමා, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු සුමේධා ජී. ජයසේන මැතිනිය සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම් ගරු ආර්.එම්.ඩි.බී. මීගස්මුල්ල මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය දැක්වු සහයෝගය ඉතා අගයකොට සලකන බවය.