ජාතික තිරසර සංවර්ධන සහභාගීත්ව මණ්ඩපය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට (05) සවස 2.00ට කොළඹදී

ජාතික තිරසර සංවර්ධන සහභාගීත්ව මණ්ඩපය අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට (05) දින සවස 2.00 ට බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රනශාලා පරිශ්‍රයේ පිහිටි ලෝටස් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථයන් ක්‍රියාවට නැංවීම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්, නිලධාරීන් සහ පාර්ශවකරුවන් අතර පරිණාමනීය සංවාදයක් ඇතිකිරීම අරමුණු කරගෙන මෙය පැවැත්වෙන බව තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යංශය පවසයි.

 තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යංශය රටේ තිරසර සංවර්ධන අවශ්‍යතා  සහ නිර්ණායකයන් ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා වඩා යහපත් විසඳුම් ළඟා කරගැනීමේ  අරමුණෙන් පිහිටා ඇත. වැදගත් කාර්යයන් වනුයේ දේශපාලන ක්‍රමෝපායන්, වැඩසටහන්, යාන්ත්‍රණයන්, සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා ඒකාබද්ධ වූ ප්‍රවේශයන් අමාත්‍යංශ සහ ආයතන අතර යාන්ත්‍රණයන්, කොටස්කරුවන්, සම්බන්ධීකරණය කිරීම හරහා පාරිසරික,සාමාජීය සහ ආර්ථික තිරසර බව තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් වෙන්වූ සංවර්ධන අභියෝගයන්ට විසදුම් ලබාදීම  වේ.

ඒ සමගම 2030 තිරසර සංවර්ධන න්‍යායපත්‍රය සහ තිරිසර සංවර්ධන ඉලක්ක ඒකාබද්ධ කර පහසුකම් සැපයීමේ කාර්යය ද සිදුකරනු ලබන්නේ තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යංශය විසිනි. ඒ සඳහා තිරසර සංවර්ධන අංශයක් ස්ථාපිතකොට ජාතික තිරසර සංවර්ධන ක්‍රියාදාමය කෙරෙහි ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක තහවුරු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සහ ආයතන ව්‍යූහය, ක්‍රමෝපායන් හා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම දියත් කිරීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

 

1. දිළිදුකම තුරන් කිරීම.

2. කුසගින්න පිටු දැකීම.

3. යහපත් සෞඛ්‍ය හා නිරෝගී පැවැත්ම.

4. ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය.

5. ස්ත්‍රි පුරුෂ සමානාත්මතාව.

6. සැමට පිරිසිදු පානීය ජලය හා සනීපාරක්ෂාව තහවුරු කිරීම.

7. පුනර්ජනණීය බල ශක්ති උත්පාදනය.

8. ඉහළ ආර්ථික වර්ධනය හා සෙවා වියුක්තිය අවම කිරීම.

9. නව නිපැයුම් හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය.

10. සමානාත්මතාවය වර්ධනය.

11. තිරසර නගර සංවර්ධනය.

12. තිරසර සම්පත් පරිභෝජනය.

13. මිහිතලයේ සුරක්ෂිතභාවය.

14. සාගර සම්පත් සුරක්ෂිතභාවය.

15. වනසම්පත සුරැකීම.

16. නීතිය සහ සාමය සුරැකීම.

17. තිරසර සංවර්ධනය සඳහා ගෝලීය දායකත්වය.

ලෙස තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 17ක් හදුන්වා දී තිබේ.

මෙම ජාතික තිරසර සංවර්ධන සහභාගීත්ව මණ්ඩපය සඳහා සහභාගීවන ලෙස මැති ඇමතිවරුන්, පාර්ලීමේනතු මන්ත්‍රිවරුන්, පළාත්සභා ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු සියළුම මහජන නියෝජිතයින්ගෙන් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා සහ තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී නියොජ්‍ය අමාත්‍ය සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මිය ඉල්ලා සිටී.