சமீபத்திய செய்தி


பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய CrudiaZeylanica தாவரம்
CrudiaZeylanica என்று அழைக்கப்படும் தாவரமானது அழிவின் விளிம்பிலுள்ள (Critically endangered) இலங்கைக்கேயுரிய…

500 ஹெக்டேர் நிலத்தில் அலையாத்தித் (கண்டல்) தாவரங்ளை பயிரிட முன்மொழிவு
கடல் மற்றும் நன்னீர் வாழ்வினங்களினதும்உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு பறவையினங்களினதும்…

சட்டரீதியற்ற வெட்டுமரங்கள் தொடர்பில் திடீர் சோதனை
வன பாதுகாப்பு நாயகத்தின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், வன பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின்…

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சின் புதிய செயலாளராக கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றல்
திரு. எம்.கே பந்துல ஹரிஸ்சந்திர அவர்கள் வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு…

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சின் புதிய அமைச்சராக கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றல்
மாண்புமிகு சி.பீ. ரத்நாயக்க அவர்கள் வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சின்…

இலங்கையில் முதல் தடவையாக மின்னேரியா தேசிய பூங்காவில் இரட்டைப் பிறவி யானைக் குட்டிகள் பிறப்பு
மின்னேரியா தேசிய பூங்காவில் ஒரே பிடியிடமிருந்து பால் உறிஞ்சுக் குடிக்கும்…

யால தேசிய பூங்காவிற்கு மின் – நுழைவுச்சீட்டு அறிமுகப்படுத்தல்
புலிகளை இலகுவாக பார்வையிடக்கூடியவாறான தேசிய பூங்காவாக உலக புகழ்பெற்ற யாழ…

பெப்ருவரி 02 ஆம் திகதி உலக ஈரநிலங்கள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது
பூமா தேவியின் நிலைப்பாட்டிற்காக அளப்பறிய பங்களிப்பை ஆற்றுகின்ற  ஈரநிலங்கள்…

சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின் புதிய செயலாளராக கடமைகளைத் தொடங்குதல்
திரு. ஏ.எச்.எஸ்.விஜேசிங்ஹ அவர்கள் சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின்…

வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின் புதிய இராஜாங்க அமைச்சராக கடமைகளை ஆரம்பித்தார்
மாண்புமிகு.விமலவீர திசாநாயக்க அவர்கள் சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள்…

சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின் புதிய செயலாளர் கடமைகளை ஆரம்பித்தார்
திருமதி. ஜே.எம்.சி.ஜயந்தி விஜேதுங்க அவர்கள் சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள்…

முன்னாள் செயலாளருக்கு அமைச்சின் அலுவலர்களால் வாழ்த்து தெரிவிப்பு
முன்னாள் சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள்…

ESCAMP Project
Mid Term Review (MRT) is now underway in the ESCAMP Project funded by World Bank. this project is executed by the Department of Wildlife Conservation and Department of Forest Conservation. 

Opening of a Blue Whale watyching center in Mirissa
Kalpitiya as well as Mirissa sea area of Sri Lanka is globally renowned as best blue whale and dolphin watching sites. accordingly Blue Whale watching center was declared open at Mirissa recently.

Declaration of Kayankanni Coral Reef as a Sanctuary
Kayankanni Coral Reef, situated in Wakarai Divisional Secretary are in Batticaloa District was declared as a sanctuary on 11-04-2019. Accordingly, this coral reef sanctuary with a high biodiversity is…

WildlifeDat of Udawalawa National Park
A program called "Wildlife Day" with the objective of improving productivity of the the staff attached to the National Parks of the Department of Wildlife Conservation, was initiated at Udawalawa National…

Hosting a Delegation from Small Island Development States(SIDS)
Introduction Recognizing the significant progress and experiences of Sri Lanka in implementing 2030 Agenda on Sustainable Development Goals (SDGs), United Nations Department for Economic and Social Affairs…

New 15 flower varieties for plant breeders.
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife Mrs. Sumedha G. Jayasena says, within the year 2018 15 new hybrid flower plant varieties would be introduced for the plant breeders of the country.…

The Post of Field Assistant of Primary Non-skilled Service category of the Department of Wildlife Conservation
Scheme of Promotion has been published on the website for the Post of Field Assistant of Primary Non-skilled Service category of the Department of Wildlife Conservation was approved by the Public Services…

உலக சிறுவர் நினைவு தின வைபவம் சுமேதா ஜி. ஜயசேன பிரதி அமைச்சரின் தலைமைத்துவதத்தில் தெஹிவளை தேசிய மிருகக்காட்சிசாலையகத்தில்.
நாற்பதாயிரத்துக்கு அதிகமானோர் ஒக்டோபர் 01 ஆந் திகதியன்று தெஹிவளை தேசிய மிருகக்காட்சிசாலையை…

படல்குபுர பிரதேச சபை ஹிங்குறுகடுவ உப அலுவலகம் மற்றும் வாராந்தச் சந்தை திறப்பு .
வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் பிரதி அமைச்சரினால், படல்குபுர…

அமைச்சரின் சீனா விஜயத்தின் மூலம் நாட்டிற்கு பல அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள்
வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சர் காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா…

சிங்கக் குட்டியொன்றை சிங்ஹ படைவகுப்புக்கு ஒப்படைத்தல்.
சிங்ஹ படைவகுப்புக்கு சிங்கக் குட்டியொன்றை ஒப்படைக்கும் ஒரு விழா சமீபத்தில்…

2019 CITES மாநாட்டிற்கு வலுவாதார மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சின் ஆயத்தம்
2019 ஆம் ஆண்டில் நடைப்பெறுவதற்குள்ள CITES மாநாட்டிற்கு தனது அமைச்சு தயாராக இருப்பதாக…

கால்நடை மருத்துவ பணி பிரதி அமைச்சரின் பாராட்டிற்கு
இந்நாட்டில் வாழும் 5000 அளவு யானைகள் வளத்தை பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள…

அமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் பெரஹரா நடவடிக்கைகளுக்காக பின்னவலவிலிருந்து யானைகளை வழங்குதல்
பின்னவல யானைகள் சரணாலயத்திலுள்ள 05 யானைகள் மற்றும் பிடி பெரஹரா நடவடிக்கைகளுக்காக…

Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife Mrs. Sumedha G. Jayasena is awarded with “Asian Region Women Leadership Excellence”.
Deputy Minister has been granted this award considering her dedication towards realization of Sustainable Development Goals. This Women Leadership Excellence (Award de Excellencia) awarded program was…

தொடந்தூவ கடல்சார் பாதுகாப்பு நிலையம்.
கடல் உலக ஈர வலய நிலங்கள் தின நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு உடநிகழ்வாக காலி தொடந்தூவ…

தெஹிவளை தேசிய மிருகக் காட்சிச்சாலையின் புதிய நுழைவாயிலின் நிர்மாணப் பணி ஆரம்பம்.
தெகிவளை தேசிய மிருகக் காட்சிச்சாலையின் புதிய நுழைவாயில் நிர்மாணப் பணிகள்…

A Sustainable Nation - An Inclusive Transformation
The 2030 Agenda for Sustainable Development agreed upon by 193 national leaders is assumed as the strategic pathway towards transforming our world and is expected to be implemented at the national level.…

ජාතික තිරසර සංවර්ධන සහභාගීත්ව මණ්ඩපය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට (05) සවස 2.00ට කොළඹ
ජාතික තිරසර සංවර්ධන සහභාගීත්ව මණ්ඩපය අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන…

'ரிதியகம சபாரி பூங்காவில் உல்லாசப்பயணிகள் குவிந்துள்ளனர்.....
08 வருடங்களாக 15 பில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட ரிதியகம சபாரி…