දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය රාත්‍රියට විවෘත කිරිම අධ්‍යාපනික මෙන්ම සත්ව මිනිස් සංහිඳියාවේ ජයග්‍රහණයක්.

බුද්ධ ශාසන,තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගරු ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා, තිරිසර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සුමේධා ජී. ජයසේන හා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්ත මහතා ඇතුලු පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සැප්තැම්බර් මස 21 වන දින දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානය රාත්‍රි කාලය සඳහා විවෘත විය.

 

ඒ අනුව සැම සතියේ දිනකම සිකුරාදා,සෙනසුරාදා හා ඉරිදා යන දින ත්‍රිත්වය රාත්‍රි 7.00 සිට 10.00 දක්වා කාලය දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානය මහජනතාව සඳහා විවෘතව පවති.රාත්‍රි කාලයට පමණක් විශේෂිත කලාපයක් මේ සඳහා වෙන්ව පවතින අතර ප්‍රදර්ශනය සඳහා තෝරාගෙන ඇත්තේ රාත්‍රී කාලයට ක්‍රීයාශීලි නිශාචර සතුන් පමණි. නරඹන්නන් වෙනුවෙන් ආහාරපාන පහසුකම්,රාත්‍රී සංචාරයේ පහසුකම් සඳහා buggy cart මේ සඳහා වෙන්ව පවති.

 

රාත්‍රී කාලය ක්‍රියාශීලි සත්වයින්ගේ චර්යා රටාවන් සමිපව හා ස්වභාවිකව නැරඹිමට හැකි දකුණු ආසියාවේ ඇති එකම ස්ථානය දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යාන වීම විශේෂත්වයකි. ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා අමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පය අනුව නිර්මාණය කර ඇති මෙය ලංකීය සමාජයට හරවත් රාත්‍රි සංස්කෘතියක් හඳුන්වාදුන් සංකල්පයක් ලෙසට හැඳින්විය හැකිය. දිවා කාලයට සාපේක්ෂව රාත්‍රි කාලයේ සත්වෝද්‍යානය නැරඹිම සඳහා ඉහළ මහජන සහභාගීත්වයක් පවතින බව මේ වන විට වාර්තා වී ඇති ආදයම් වාර්තා වලින් පැහැදිලි වන බව සත්ව උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මිකා මල්සිංහ මහත්මිය පවසයි.

 

සතුන් නැරඹීමේදි ප්‍රබල නිහඩතාවයක් පවත්වා ගැනීම, ජායාරූප ගැනීමේදී ‍flash lights භාවිත නොකිරිම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එවැනි නොකළ යුතු ක්‍රියාවන්,සතුන්ට කෑම දීම හා සතුන්ගේ ස්වභාවික චාර්යාවන්ට හිංසා වන කවර හෝ ක්‍රියාවක් සඳහා දඩ මුදල් අය කරන ලෙස බලධාරින්ට තමන් දැනුම් දීඇති බව ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා අමාත්‍යවරයා පවසයි. රාත්‍රි කාලය සත්ව උද්‍යානය විවෘත කිරිමේ මුලික අරමුණ අධ්‍යාපනික වශයෙන් එම අත්දැකීම ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීම වන බවත්, සතුන්ගේ චර්යාවන්ට හානි වන ආකාරයේ ඕනෑම ක්‍රියාකරකමක් තමන් හෙලා දකින බවත් අමාත්‍යතුමා මෙහිදී ප්‍රකාශ කලේය. සතුන් සඳහා භාවිතා කර ඇත්තේ ඔවුන්ගේ දෘෂ්‍ය පථයට හානි නොවන ආකාරයේ අන්තර් ජාතික ප්‍රමිතියට අනුකුල විදුලි බල්බ වන අතර මේ සියළු ක්‍රියාවන්හි අවසාන අරමුණ සත්ව හිංසනය නොව සත්ව හා මිනිස් සංහිඳියාව නිර්මාණය කිරීම බව ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරයි.